Säker medicinering med trygg enkel robot

Alexandra har bekantat sig med den svenska läkemedelsroboten Dosell, ett nytt hjälpmedel för att ta sina mediciner i rätt dos och i rätt tid.

                 Alexandra Charles & Mikael Rahmqvist (säljansvarig för Dosell, iZafe)

 

Ett stort problem i samhället är att äldre glömmer ta sina mediciner eller får i sig fel medicin. Detta leder till onödiga sjukhusinläggningar, lidande och höga kostnader för samhället. ”Jag uppmuntrar ny teknik och innovationer som förbättrar livskvaliteten för människor. Hälsa och trygghet är viktigt. Jag har sett medicineringsproblematik på nära håll, och det är glädjande att redskap som Dosell införs”, säger Alexandra. 

Dosell påminner med ljud- och ljussignaler när det är dags att ta sin medicin. Rätt dos medicin levereras i en uppklippt dospåse till ett fack på robotens framsida. Vårdpersonal och anhöriga kan övervaka vårdtagarens medicinering på distans genom en mobilapplikation. Om vårdtagaren inte tar medicinen ur facket larmar Dosell anhöriga och/eller sjukvårdspersonal som kan kontakta eller åka hem till vårdtagaren. Tiden från att medicinen levereras till dess att larmet går individanpassas. På så sätt minskar Dosell risken för att vårdtagaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. För sjukvårdspersonal frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till mer kvalitativ omvårdnad.  

Dosell förhindrar felmedicinering och är helt enkelt en trygghet för dig som vårdtagare eller anhörig samt ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.

Läs mer på www.dosell.se.

Robotarna levereras av företaget iZafe, som utvecklar digitala säkerhetslösningar och larmsystem för en tryggare vardag i hemmet och på arbetsplatser.

iZafe AB

Telefon: 08-21 11 21
E-post: info@izafe.se
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm

www.izafe.se