KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Den ideella kvinnohälsoföreningen 1,6 miljonerklubben med organisationsnummer 802407–8779, håller föreningsstämma onsdagen den 26:e maj kl. 10 – 12.

Under rådande pandemi hålls stämman digitalt. Medlemsmotioner och anmälan om deltagande ska vara föreningens kansli till handa senast den 12:e maj 2021, via e-post info@1.6miljonerklubben.com eller via telefon 08-205159.


Välkommen!