Utlysning av forskningsstipendier 2021 från Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 &2,6 miljonerklubben

 

Hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna på 200.000 SEK
Alzheimers sjukdom 60.000 SEK
Till Anna Söderbergs Minne:
Endometrios 100.000 SEK
Hjärt-kärlsjukdom hos gravida på 100.000 SEK

 

Stipendierna kommer att delas ut 7 mars 2022 i samband med Woman in Red-symposiet på Oscarsteatern i Stockholm.

Bedömning 

Stipendierna gäller forskningsmässigt yngre forskare som just ska eller just har disputerat.

Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna enligt Vetenskapsrådets kriterier och enligt följande områden: originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter.

Stipendiaterna förväntas skriva en kort sammanfattning av sin forskning för publikation i 1.6- miljonerklubbens tidning och gärna rapportera publicerade artiklar som tillkommit med hjälp av stipendiet.

Deadline för ansökan

Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 22 nov 2021.

Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista samlade i ett dokument. Någon speciell blankett behövs inte. Ansökan kan även vara på engelska. För mer information gå in på www.kvinnorochhalsa.com eller kontakta ordförande i stipendienämnden, professor Karin Schenck-Gustafsson, karin.schenck-gustafsson@ki.se.

       

Sök på 1.6miljonerklubben.com

Dela denna sida

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-post