Om oss

1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 och som arbetar för kvinnors hälsa. Vi informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare.  Vi arbetar för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. Vi driver även egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare,  år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – vi vill förbättra kvinnors hälsa och välmående. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män)

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 33 000 medlemmar vilket gör oss till en av landets största ickepolitiska kvinnoföreningar. Vi ger ut en tidning, böcker, kalender och vi arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. Dessutom ordnar vi resor, utflykter och motions- och kulturevenemang.

Läs mer om att bli medlem och vårt medlemskap.

Så jobbar vi

Föreningen är folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör kvinnors hälsa. Vi engagerar oss i vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors  situation, miljö, ekonomi och inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan.

 

 Folkbildning: 

Genom informationsspridning via seminarier,  medlemstidningar, webb och sociala medier samt  böcker. Vi står bakom viktiga projekt som Kulturpaletten och livsstilskursen. Vi driver kampanjerna Woman in Red, Hälsodagen och Hälsopriset.       

Opinionsbildning: 

Genom politiska hearings, debattartiklar,  närvaro under Almedalsveckan i Visby. 

Insamling – över 5 miljoner till forskning för kvinnors hälsa: 

Vi stödjer medicinsk forskning genom  insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Insamlade medel kommer från våra kampanjer, försäljning av pin och armband och gåvor. Varje år delar vi även ut ett vetenskapspris och ett journalistpris.

 

Våra huvudområden:

Seminarier och salonger runt om i landet om allt som rör kvinnors hälsa:

 • Woman in Red – årlig, rikstäckande kampanj för kvinnohjärtat
 • Hälsodagen – årlig, rikstäckande kampanj för rörelseglädje och hela familjens hälsa
 • Hälsopriset – årlig nominering och prisutdelning till Sveriges starkaste hälsoprofiler
 • Årlig kalender för forskning inom utvalt kvinnligt hälsoområde
 • Böcker, artiklar, tidning, poddcast, app och information för webb och sociala medier
 • Politiska hearings och Almedalen

 

Mål

Vårt främsta mål är att förbättra kvinnors livskvalitet, i arbetslivet och i privatlivet, baserat på bästa tänkbara hälsa. Viktigt för vår mentala hälsa är jämlikhet i arbetslivet och i samhället i stort.

Vi vill:

 • Att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning.
 • Påverka beslutsfattarna inom offentlig sektor att avsätta resurser till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar.
 • Verka för bättre vård, äldreomsorg, och forskning på kvinnors villkor.
 • Bygga upp kvinnohälsoorganisationer i andra länder
 • Upplysa om kvinnans position som samhälls- och köpresurs, och kulturbärare.

 

Medicinsk expertis och samarbetspartner

Vi har en medicinsk expertgrupp knuten till oss. De granskar vår information till våra medlemmar och bidrar med kunskap om de senaste rönen. De granskar alla medicinska artiklar i vår medlemstidning och på hemsidan.

Dessutom har vi knutit ett flertal samarbetspartner till oss.

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Vi behöver mer forskning för att få svar på sjukdomars gåtor, och denna ovärderliga forskning är bara delvis statsfinansierad.

Därför har insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa bildats, som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning om kvinnors specifika hälsofenomen och – problem.

Kvinnor och Hälsas hjärtefrågor är:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Alzheimersforskning
 • Osteoporos
 • Cancer
 • Psykisk ohälsa

Kvinnor och Hälsa satsar även bredare på ämnen som rör kvinnors liv på djupet, t.ex. forskning kring anhörigproblematik och barn med inlärningssvårigheter. Det gemensamma är att de områden där forskningen finansieras via Kvinnor och Hälsa alltid handlar om förbättring av kvinnors hälsa och livsvillkor.

De områden som Kvinnor och Hälsa värnar om handlar alltid om förbättrad hälsa och livsvillkor för alla kvinnor.

 

Vår kärntrupp

Vår kärntrupp är en grupp kända kvinnor som ställer upp bakom 1,6 miljonerklubben. Med hjälp av sitt kändisskap och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor. De finns också med vid olika evenemang och tillställningar.

Kärntruppen för 1,6 miljonerklubben består av Alexandra Charles von Hofsten, Anita Strandell, Anna-Lena Bergelin, Arja Saijonmaa, Barbro Svensson, Birgitta Stubbing, Britt-Marie Landgren, Christina Schollin, Ettan Bratt, Eva Rice, Grynet Molvig, Gunilla Pontén, Ingemo Bonnier, Karin Falck, Karin Schenck.Gustafsson, Kerstin Sandels, Kjerstin Dellert, Lill Lindfors, Lotta Insulander-Lindh, Maria Fager Hohenthal, Marie Mian, Monika Ahlberg, Pia Johansson, Solveig Ternström, Susanne Lanefelt, Vicky van der Lancken, Lili Öst

 

Kärntruppen för 2,6 miljonerklubben består av: My Blomqvist Olsberg, Pernilla Cowan, Gladys del Pilar, Eva Eklund, Caroline Gentele, Katarina Giske, Nanne Grönwall, Lise Hummel , Annika Jankell, Katerina Janouch, Marie Jungstedt, Gabriella Lambert Olsson, Annette Lefterow, Tina Leijonberg, Camilla Läckberg, Christin Mellner, Jacqueline Miura, Doreen Månsson, Mi Pettersson Ridell, Zinat Pirzadeh, Alexandra Rapaport, Kayode (Kayo) Shekoni, Anna Skipper, Maria Sköld, Gertrud Stenung, Gabriella Svanberg, Bea Szenfeld, Blossom Tainton, Paula Ternström, Pernilla Wahlgren, Petronella Wester, Åsa Vilbeck, Ebba von Sydow, Alexandra Zazzi

Vår ambassadörsgrupp

Utöver vår kärntrupp har vi flera ambassadörer som sprider information om klubben. De ställer sig bakom det vi arbetar för - bästa möjliga hälsa för alla kvinnor oavsett ålder. Ambassadörsgruppen består av: Tintin Anderzon, Bea Birkeldh, Ebba Blitz, Lulu Carter, Vendela du Clos, Jessica Dahlén, Angelica Engström, Carolina Falck, Susanne Fellbrink, Ina Forsberg, Ann-Chalotte Gerdne, Lotta Gray, Tina Hagelin, Kristina Harbom, Linn Heed, Viktoria Helgesson, Roxanne Heravi Khajavi, Louise Hoffsten, Caroline Jönsson, Regina Lund, Isabella Löwengrip, Tess Merkel, Anna Miranda, Christina Nilsson, Stina Nordqvist, Alexandra Pascalidou, Phoung Pihlträd, Beata Pontén, Charlotta Renstig, Lina Rörby, Lina Sandels Sjöström, Mikaela Siegborn-Gustavsson, Marika Skärvik Wassberg, Johanna Snickars, Anna Sohlman, Ylva Stubbing, Joanna Sundström, Lina Thomsgård, Hanna Wanngård, Cecilia Wassaether

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Glad påsk på er alla!: Snart är det äntligen påsk vilket för många betyder god mat, lite lugn och ro men också att få träffa familj, nära och kära. Det fruktansvärda vi har omkring oss i världen påverkar mycket, hela... Läs mer »

Annonser

Arken Hotel & Art Garden Spa | Hôtel Eggers | Varbergs Stadshotell & Asia Spa
Anna Lena Bergelin