Woman in Red 2020

Kära Medlemmar och Gäster,

Vi värnar som alltid om kvinnors hälsa och välmående och har rådfrågat våra sakkunniga och experter angående genomförandet av Woman in Red programmen. Vissa föreläsare och kulturarbetare har ålagts reseförbud och kan därför inte genomföra sina föreläsningar eller program. Därför senarelägger vissa städer sina WIR program. 

Vi har en löpande dialog med sakkunniga och lokala representanter angående kommande program. För er som är i speciella riskgrupper p g a läkemedel, medicinering och vissa kroniska sjukdomar, kan givetvis boka av sitt deltagande. Information finns nedan på denna sida om din stad har ändrat datum för sina aktiviteter. 

Gott mod i dessa oroliga tider! Vi informerar vidare om fler ändringar inträffar.

Varma hälsningar

Er tillgivna

Alexandra

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Woman in Red -en betydelsefull kampanj som handlar ytterst om att rädda liv. 

1,6 & 2,6 miljonerklubben driver kampanjen Woman in Red, ändamålet är att samla in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat och sprida kunskap om detta livsviktiga ämne till insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Den 9 mars under Woman in Red-galan på Oscarsteatern i Stockholm belönades fyra forskare med stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendier på 300 000 kr för fortsatt forskning på kvinnohjärtat. Stipendierna delades ut av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 

Woman in Red kampanjen pågår i 18 städer runt om i landet. Idag är hjärt- och kärlsjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna bland svenska kvinnor. Trots detta vet vi för lite om kvinnohjärtat. Därför är denna kampanj så viktig!

 

P.g.a Coronaviruset flyttar vi fram följande Woman in Red evenemang:

Gävle till den 18 maj

Halmstad till den 28 maj

Malmö till den 29 maj!

Göteborg till den 16 augusti

Kalmar till den 14 september

Örebro till den 14 september!

Sundsvall till den 17 sept

Luleå, till september, nytt datum meddelas inom kort

Uppsala, nytt datum meddelas inom kort!

Karlskrona, nytt datum meddelas inom kort!

Västerås nytt datum meddelas inom kort!

Umeå, nytt datum meddelas inom kort!

Woman in Red städer: 

NYTT DATUM: Gävle          18 maj, läs mer om kvällen här

NYTT DATUM: Halmstad    28 maj, läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM: Malmö        29 maj, läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM: Göteborg    16 aug , läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM : Kalmar       14 sept, läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM: Örebro        14 sept, läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM: Sundsvall   17 sept, läs mer om kvällen här!

NYTT DATUM MEDDELAS INOM KORT FÖR LULEÅ! (september)

NYTT DATUM MEDDELAS INOM KORT FÖR UPPSALA!

NYTT DATUM MEDDELAS INOM KORT FÖR KARLSKRONA!

NYTT DATUM MEDDELAS INOM KORT FÖR VÄSTERÅS!

NYTT DATUM MEDDELAS INOM KORT FÖR UMEÅ!

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Reflektioner kring vår nya vardag: Tänk så mycket positivt som växer fram trots alla problem kring Covert 19... Människor visar omtanke och empati samt tar hand om varandra . Vi upptäcker att nu är det viktigaste att vi lyssnar... Läs mer »

Hjärtgolf

Hjärtgolfen

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520