Almedalen: Att förebygga suicid hos barn och ungdomar

Ullakarin Nyberg

Idag lider varannan 15-åring av återkommande psykiska besvär. Hur ska vi fånga upp den psykiska ohälsan i tid?

Tillsammans med Fonden för Psykisk hälsa bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben in till ett högaktuellt seminarium i Almedalen.

Lovisa Wieselgren-Björkegren kommer också att presentera stiftelsen Ing-Marie Wieselgrens minne.

Tid: 27/6 14.00-16.00, B-huset, Cramérgatan 3

Medverkande är:

  • Psykiatrikern och överläkaren Ullakarin Nyberg som arbetar med suicidprevention och forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15–24 år och Ullakarin Nyberg kommer att prata om vad samhället kan göra för att förhindra suicid.

– Självmord är vårt sista stora tabu. Väldigt många människor backar och säger ingenting – inte av ovilja, men av rädsla, säger Ullakarin Nyberg. Tystnaden riskerar att förstärka den ensamhet och uppgivenhet som många drabbade känner.

  • Barnpsykiatern och överläkaren Anna Lundh har under många år arbetat med suicidprevention och bland annat utvecklat en webbutbildning för Primärvården i Stockholm inom STEP UP projektet ”Suicidriskbedömning hos barn och ungdomar”. Hon är också utbildningsansvarig för barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

-Att förebygga självmord hos barn och ungdomar kräver förutom ett helhets- och ett utvecklingsperspektiv, även en god samverkan mellan olika aktörer, såsom primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, skolan och socialtjänsten, säger Anna Lundh.

  • Christian Dahlström, journalist och författare. Christian är själv drabbad av psykisk ohälsa och har under många år arbetat för att skapa mer förståelse och öppenhet kring psykisk ohälsa och depression. En stor del av lidandet för den som är sjuk kan handla om att behöva hålla allt inom sig.

– Några har en sårbarhet för att utveckla högt blodtryck. Jag har en sårbarhet för psykisk sjukdom. Det är inte konstigare än så, säger han.

I samband med seminariet kommer också Lovisa Wieselgren-Björkegren presentera stiftelsen Ing-Marie Wieselgrens minne.

Ing-Marie arbetade som chef för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när hon 6 juli 2022 mördades på öppen gata i Visby, under Almedalsveckan, på väg mellan två seminarier som både handlade om barn och ungas psykiska hälsa.

-Hon kämpade in i det sista för alla människor som lider av psykisk ohälsa, hon kämpade för dem som inte orkade kämpa mer och för dem vars röst har tystnat, säger Lovisa Wieselgren-Björkegren.

Program: 

 14.00 Inledning av Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Martin Schalling, ordförande Fonden för Psykisk hälsa.

14:20 Ullakarin Nyberg

14:35 Anna Lundh

14:50 Christian Dahlström

15:00 Paneldiskussion med föreläsare och inbjudna politiker bland annat Fredrik Lundh Sammeli (S), Vice ordförande Socialutskottet Sveriges Riksdag. Diskussionen leds av Tove Mogren, ordförande programutskottet Fonden för Psykisk hälsa.

15:35 Lovisa Wieselgren-Björkegren