Almedalen: Tidig upptäckt av förmaksflimmer kan förhindra stroke

Alexandra Charles

Förmaksflimmer är en av de vanligaste anledningarna till att du drabbas av en stroke. Det är inte ovanligt att flimret i hjärtat upptäcks först när en stroke konstaterats. I dag lever uppskattningsvis 127 000 personer med förmaksflimmer utan att veta om det.

För att sätta fokus på förmaksflimmer och kvinnohjärtat ordnar 1,6 & 2,6 miljonerklubben ett seminarium i Almedalen.  

Förmaksflimmer är en form av rytmstörning i hjärtat, och antalet drabbade förväntas mer än dubblas under de kommande fyrtio åren.

Så många som en av tre över 55 år beräknas att få förmaksflimmer under sin livstid. Men det går att minska mörkertalen – det visar den nya  ”Flimmerrapporten”.

För att sätta fokus på förmaksflimmer och kvinnohjärtat ordnar 1,6 & 2,6 miljonerklubben ett seminarium i Almedalen. Rubriken är ”Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för stroke orsakad av en propp – så drabbas kvinnor”.

Moderator är Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, tillsammans med Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding på Gotland och sjukhusdirektör Karolinska universitetssjukhuset.

 Tid och plats: 28/6 15.00-17.00 E-huset, Cramérgatan 3 

Även om sjukdomen i sig inte är livshotande leder obehandlat förmaksflimmer till en kraftigt ökad risk att drabbas av en stroke. Idag är mörkertalet är stort, men om förmaksflimmer upptäcks i tid finns goda möjligheter till förebyggande behandling.

I Värmland infördes 2019 ett nytt arbetssätt för att hitta dolda fall av förmaksflimmer där patienter lånar med sig ett handhållet tum-EKG hem, för att övervaka hjärtat på distans under två veckor.

Riksförbundet HjärtLung har tagit fram “Flimmerrapporten” som visar att lösningar för att minska antalet drabbade finns. Johan Engdahl, docent och överläkare är på plats för att berätta om Flimmerrapporten.

-För att lyckas krävs en välstrukturerad och nära vård som är tillgänglig för patienter. En vård som systematiskt arbetar och satsar på att hitta förmaksflimmer så tidigt som möjligt, säger Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Medverkande: 

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung om  Flimmerrapporten och hur vården kan arbeta förebyggande.

 Johan Engdahl, docent och överläkare om hjärtflimmer  och om Flimmerrapporten.

Övriga föredrag under seminariet: 

Karin Schenck-Gustafsson om Takotsubo, brustet hjärta

Takotsubo är en hjärtsjukdom som nästan bara drabbar kvinnor. Det är en mycket farlig akutreaktion med svår hjärtsvikt. Svår psykologisk stress kan utlösa sjukdomen. Professor Karin Schenck-Gustafsson berättar om den senaste forskningen.

Seminariet anordnas i samarbete med Pfizer.

Program:

15.10              Alexandra och Anders hälsar alla välkomna

15.25              Karin Schenck-Gustavsson  om Takotsubo

15.45              Frågestund

15.50                 Johan Engdahl, Förmaksflimmer – den tysta epidemin

16.10              Johan Engdahl, Flimmerrapporten 2023

16.25                Frågestund

16.30               Diskussion medverkande och politiker bla Cecilia Elving regionpolitiker, ordförande Liberalerna kvinnor

Ca 16.45           Mötet avslutas