Almedalen: Vi har inte råd att vänta. Varje dag inträffar 338 osteoporosfrakturer!

Anna Spångeus

Osteoporos, benskörhet, är idag en utbredd folksjukdom. Var fjärde kvinna över 50 år (och var tionde man!) kan räkna med att drabbas. Vi svenskar löper högst risk i Europa att få en höftfraktur under vår livstid.

För att uppmärksamma frågan bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben in till ett seminarium med avslutande politisk debatt.

Tid: 28/6 12.00-14.00 B huset, Cramérgatan 3

Osteoporosfrakturer orsakar stort lidande och är en av våra vanligaste dödsorsaker. Dessutom kräver osteoporosfrakturer en mycket stor del av akutsjukvården och beräknas stå för mer än fyra procent av den totala vårdbudgeten i Sverige.

Med välfungerande rutiner för utredning, diagnostik och behandling kan många osteoporosfrakturer förebyggas.  Av de 389 000 kvinnorna i Sverige som beräknas ha indikation för osteoporosläkemedel, är 67 procent obehandlade.

Vi har inte råd att vänta. Varje dag inträffar 338 osteoporosfrakturer. Fram till 2035 beräknas antalet osteoporosfrakturer att öka med 30 procent i Sverige. Ökningen är större än i övriga Europa och drivs huvudsakligen av att befolkningen blir äldre.

-Sjukvården behöver bli ännu bättre på att identifiera och prioritera osteoporospatienterna, särskilt dem med högst frakturrisk, säger Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6miljonerklubben

För att uppmärksamma frågan bjuder 1,6 & 2,6miljonerklubben in till ett seminarium med avslutande politisk debatt.

Moderator är Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6miljonerklubben.

Tid: 28/6 12.00-14.00 B huset, Cramérgatan 3

Medverkande: Anna Spångeus,  biträdande professor och specialist inom internmedicin och endokrinologi, forskar huvudsakligen på benhälsa och förebyggande av osteoporosfrakturer:

Mai Bergström och Anita Sandström, ordförande resp, vice ordförande Osteoporosförbundet

Anne Elfström, ordförande  Osteoporosföreningen på Gotland

Efterföljande debatt med seminariedeltagarna och inbjudna politiker:

Jonas Lindberg (v), oppostionsregionråd , ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Emilie Orring (m) regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala.

Seminariet arrangeras i samarbete med UCB Farma AB