Stroke – vad händer efter utskrivningen?

brain-3168269_1920

Stroke är en sjukdom som berör de flesta – nästan alla har en granne, mor, far eller kompis som råkat ut för det. Sverige har kommit långt när det kommer till den akuta sjukvården men det stora jobbet för patienten ligger efter utskrivning från sjukhuset.

Välkomna till ett webbinar om Vårdförlopp 2, de första centrala riktlinjerna för strokevården efter akutskedet

– I höstas sände vi ett mycket uppskattat kunskapswebbinar om stroke. Nu kommer uppföljningen. Under kvällen ges svar på vad som händer när man kommer hem från sjukhuset. Vilket stöd kan man få? Och vad kan man förvänta sig av sin vård- och hälsocentral? säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Sveriges regioner i samverkan är ansvariga för Vårdförlopp 2 som nu är ute på remiss. Vårdförlopp 2 handlar om livet efter akutsjukvården och inleds vid utskrivning från strokeenhet och omfattar åtgärder och hjälp livet ut.

– Våra medlemmar vittnar om stora behov av förbättringar av vården efter akutsjukvården. Alla som drabbas av en stroke får mer eller mindre behov av fortsatt sjukvård och rehabilitering men i våra medlemsundersökningar svarar nio av tio att de inte har någon aktuell rehabiliteringsplan. Den hjälp man behöver kan handla om allt från att få tillbaka talet, till kognitiva besvär eller spasticitet. Ungefär 30 % av alla som får en stroke drabbas av spasticitet vilket gör den till en av de vanligaste komplikationer efter en stroke, men bara 15 % av de som kan ha stor nytta av behandling av spasticitet erbjuds detta, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande NEURO.

Media är välkomna att delta på webbinaret den 9 maj, start 18.30.

Mer information och anmälan hittar ni här

Webbinariet genomförs i samarbete med Ipsen.

Kontakta gärna:

Anna Liljeberg, kommunikatör 1,6 & 2,6 miljonerklubben, anna.liljeberg@1.6miljonerklubben

070 6673406

Annika Eliasson, presskontakt, annika.eliasson@rmpmedia.se 0702 354335