Kvinnors oförstådda ohälsa

Jag fick en present av Susanne idag, jag blir så löjligt glad av presenter ibland. Detta var en sådan gång. Det är tanken av att personen har tänkt på mig och sen gått och köpt en present, som jag blir alldeles varm av! Hon gav mig en bok på temat kvinnors hälsa eftersom hon vet att jag är engagerad i 2,6. Susanne har nyss opererat foten och går på kryckor. Hon kanske köpte boken på internet, vad vet jag. Men hon kan också ha hoppat med sina kryckor till en bokaffär för att köpa denna bok till mig. Hur som helst så är det väldigt gulligt.

 

Boken heter Kvinnors oförstodda ohälsa skriven av en rad olika författare bla Kirsti Malterud (red.) är professor i allmänmedicin vid Universitetet i Bergen och Köpenhamns universitet samt husläkare på halvtid i Bergen.. Så här står det på baksidan:

 

Många kvinnor har symtom som läkaren inte kan förstå, vilket gör det svårt att ställa en diagnos. I denna bok ifrågasätts den biomedicinska grundsatsen att fakta är fakta och allt annat är tvivelaktigt. Den tvärvetenskapliga författargruppen – i vilken flertalet är läkare – utmanar också den befintliga medicinska kunskapen genom att presentera nya perspektiv baserade på respekt för kvinnans livsvärld och levnadsvillkor.

 

Varför uppfattar läkarna vissa besvär som ”diffusa”? Varför blir kvinnors besvär mer ”diffusa” än mäns? Vad upplever kvinnor med ”diffusa” besvär” när de söker läkare? Och hur kan läkare ge bästa möjliga hjälp? Det är centrala frågor i boken, där ett av kapitlen handlar om patientens starka sidor. Där tas upp hur läkaren skall ställa frågor för att se dessa sidor och hur patienten skall kunna gå från ha en offerroll till att mobilisera sina resurser.

Kommentarer