Smärta gör dig 20-30 år äldre

Smärta begränsar livet oerhört. Det har ju alla som lider vetat länge, men nu finns det också vetenskapligt bevisat. I USA har man ingående studerat 18 500 personer över 50 år som lider av måttlig eller svår smärta. När man justerat resultaten för fetma, depression och socioekonomiska förhållande så visade det sig att de smärtdrabbade hade lika stora funktionella begränsningar som om de var 20 eller till och med 30 år äldre! Alltså, en 55-årig kvinna kan exempelvis pga smärta ha en rörelseförmåga som en 85-åring.  Var femte svensk, klart flest kvinnor, lider av daglig smärta. Upp mot varannan svensk har värkande leder och muskler. Smärtan i samhället kostar, enligt statens beredning för medicinsk utvärdering, samhället 87 miljarder kronor! Årligen! Ändå går bara 7 procent av kostnaderna till vård och rehabilitering. De drabbade stoppar i sig mängder av värkmediciner som är avsedda för kort bruk. Smärtan dämpas en kort stund, men orsaken består och risken för biverkningar av medicinerna. Vi måste få mer pengar till smärtforskning och mer pengar till att låta de drabbade få prova fler, olika och även alternativa behandlingar.

Kommentarer