En heldag om genus i vården

I fredags hade professor Karin Schenck-Gustafsson bjudit in till ett heldagsprogram om Genus i vården. Jag var moderator, men fick även berätta om vår verksamhet och om vår bok, Sinnenas mat och Kalendern. Det ägde rum i det vackra Landstingshuset på Hantverkargatan Stockholm. Över 100 personer deltog.

Könsskillnader finns ju när det gäller förekomst, orsak, behandlingssvar och prognos. Det är av yttersta vikt att vi tar hänsyn till genusskillnader inom det sociala, annorlunda livsvillkor och biologiska skillnader. Kvinnor och män upplever hälsa och sjukdom olika. Det kan bli allvarliga konsekvenser om vi inte tar hänsyn till dessa olikheter.
Vad händer med en våldtagen kvinna, och våld mot kvinnor, det är ett mycket angeläget ämne och stod också på agendan. Liksom genusfrågor inom primärvården, diabetes, hjärtsjukdom, lungcancer, kol, ambulanssjukvården…
Det kändes ändå hoppfullt att höra att så mycket är på gång för att förändra den tidigare ofta slentrianmässiga ”alla lika-behandlingen” oavsett kön och ålder! Jag passade på att påpeka att det också är dags att slopa åldersdiskrimineringen. Vi lever länge, vi har rätt till samma möjligheter till vård och behandling även om vi fyllt 65 eller 70! Ja hela livet ut.

Kommentarer