Också ekologiskt innehåller genmodifierat

AV CAMILLA

Undviker du mat som är genmodifierad? Var inte så säker på det. Livsmedelsverket har i samarbete med 13 kommuner tagit prover för att undersöka förekomsten av genmodifierade växter, GMO, i livsmedel. I fyra av totalt 39 prov av soja, majs, ris och linfrö fanns spår av genmodifierade växter som inte är godkända inom EU. Alltså, tio procent av det du köper i tron att det inte är genmodifierat, kan vara genmodifierat. Och det gäller även ekologiskt! Genetiskt modifierad soja var den vanligast förekommande inblandningen som hittades i denna undersökning. Av elva ekologiskt märkta produkter innehöll tre spår av GMO. Och mer lär det bli. Utanför EU används det väldigt mycket genmodifierad livsmedel. 2008 odlades 125 miljoner hektar med GMO-grödor i 25 länder världen över. Totalt finns det i världen 670 godkännanden som omfattar 144 olika GMO i 25 grödor. EU har godkänt 19 varianter av genetiskt modifierad majs, raps, bomull och soja. Ytterligare ett tjugotal står inför omprövning. Den stora användningen av GMO utanför EU medför att det årligen inträffar många fall där GMO som inte är godkända i EU hittas i konventionella livsmedel, och spår av GMO kommer att bli vanligare i konventionella livsmedel. Det är till exempel tillåtet att utfodra svenska grisar med GMO-foder.

Men allt fler börjar nu kräva ett stopp för genmodifierade livsmedel och grödor. Förra året bildades nätverket GMO-fritt Sverige och i Europa finns 10 000-tals bönder och butiker som deklarerat sig GMO-fria, över 4 500 kommuner i Europa har också anslutit sig. I Sverige blev Jämtland det första länet som anslöt sig och blev GMO-fritt förra året. I USA varnar läkare för GMO i livsmedel. Amerikanska Akademin för Miljömedicin (AAEM) varnar för stora risker med GMO i livsmedel efter att djur som ätit GMO-foder visar på stora hälsoproblem. Forskningen visar att djuren fått skador på lever och njurar, immunförsvaret och fortplantningen. Läkarna anser att de onaturligt framtagna generna i GMO-livsmedel och foder bl a stör signalsystemet till kroppens celler och insulinregleringen. Läkarna är också kritiska mot att allmänheten inte informerats tillräckligt.

De som är kritiska till GMO menar att utöver hälsofaran för människor (sämre tillväxt, påverkan på organutveckling och immunförsvar, avvikelser i blodceller, leverceller och lungvävnad är följder som påstås hänga samman med GMO) så ökar vårt kemikalieberoende och den biologiska mångfalden hotas eftersom GMO kan tränga undan naturliga arter och överföra sina gener, eller skapa okända korsningar med okända egenskaper.

Vill du veta mer kan du besöka ”Hej då GMO” som åker på turné över Sverige nu under våren. De kommer bl a till Uddevalla, Södertälje, Östersund, Östra Göinge och Falun. Eller också läsa mer på internet för att själv ta ställning till vad du tycker om framtidens mat. Föreningen Slow Food har också engagerat sig mot GMO, en del av deras restaurangmedlemmar har listat sig som GMO-fri restaurang, till exempel Salt&Brygga i Malmö.

Kommentarer