Sjuksköterskebristen går att bota!

I Stockholm har vi procentuellt för få utbildningsplatser, men det finns kapacitet att utöka nybörjarplatserna från år 2013 med 100 permanenta platser per termin, det vill säga 200 nybörjarplatser per år. Detta måste ses som ett första steg, då befolkningen fortsätter att öka.

I Stockholm bor 22 procent av Sveriges befokning men där finns endast 15 procent av utbildnigsplatserna. Västra Götaland har 17 procent av befolkningen och de har 14 procent av utbildningsplatserna. I Skåne är fördelningen 13-13.

NU är det upp till regeringen. Förutsättningarna finns på plats för att starta utbildningen; lärarkompetensen,forskning av god kvalitet, lokaler med mera.

Utbildningen av sjuksköterskor i Stockholm kommer dessutom att minska dramatiskt pga den tillfälliga indragna examensrätten på Karolinska Institutet.

Vi hoppas regeringen ger oss denna möjlighet. Huvudstaden växer, och vården måste hänga med. Fler sjuksköterskor och specialistsköterskor behövs.

Alexandra

Kommentarer