Jämställt bemötande minskade sjukskrivningar

Rubriken ovan från Sydsvenskan fångade mitt intresse, och detta var mer intressant än jag trodde.

Alla längst ner i Skåne, i lilla Skurups kommun började man se över sina sjuskrivningar och rutiner. Det visade sig att nästan alla långtidssjukskrivna var kvinnor. Varför?

Läkaren Kerstin Jigmo gick igenom ALLA journaler sedan ett år och fann att män och kvinnor bemöttes väldigt olika när de kom till vårdcentralen. Män fick frågor om bruk av alkohol, kvinnor fick berätta om livet hemma och balansen i livet. Ingen fick frågor om de upplevt sig illa behandlade fysiskt eller psykiskt av någon hemma eller på jobbet.

Kerstin Jigmo kom efter sin analys av journalerna fram till att det framför allt var fem områden där läkare riskerade att fråga eller agera olika beroende på patientens kön. Så hon konstruerade ”genushanden”, en modell för en jämställd sjukskrivningsprocess. Fem frågor som alltid ska ställas till både män och kvinnor.

Bland annat har detta lett till att man upptäckt att emellanåt har närmre hälften av de långtidssjukskrivna kvinnorna utsatts för våld i hemmet!!

Kerstin Jigmo tycker sjukvården är konservativ. Tack för det, vi kan bara hålla med. Nu åker hon runt och föreläser om vårdcentralens metoder och ett 50-tal genusambassadörer i Skåne har fört vidare metoderna. På Skurups vårdcentral arbetar läkare, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer tillsammans med smärtbehandling, stresskurser, grön rehabilitering, kognitiv beteendeterapi och recept på fysisk aktivitet.

Sjukskrivningarna har minskats och förkortats i Skurup. Att sjukskriva en patient är inte heller alltid det bästa. Det kan faktiskt göra en patient sjukare. Rehabilitering hjälper men då måste man ju veta VAD som ska rehabiliteras!

Bra jobbat Skurup!

Alexandra

Kommentarer