Gamla stofiler måste inse kvinnor som resurser

I går presenterades en stor studie som bevis på att man forskar fram nya rön om våra hjärnors kapacitet. Men i den ingår bara män… Jag frågade varför inga kvinnor fanns med och det visar sig att det saknas så stora databaser. Studien hämtade fakta från mönstringsfakta, dvs män som ska göra lumpen. Att då ta med kvinnor blev för dyrt och krångligt… Och detta händer år 2009. Jag sa att vi ställer upp. Vi frågar våra medlemmar om de vill ingå i en studie. Fortsättning följer…
En som satsar på kvinnor och företagande däremot är Johan Staël von Holstein. Med Iqube. Bravo Johan, det är härligt att just du satsar på kvinnligt företagande. De gamla stofilerna har inte insett att vi är resurser…
Och så har fler än jag insett att våra gamla får alldeles för många läkemedel. Vi förgiftar dem, söver ned dem med fler och fler mediciner, ofta utan urskillnad. Läser nu i DN att om våra apotekare skulle gå igenom dessa listor på mediciner kan man ofta ta bort hälften av alla som dessa våra äldre står på. Dags att agera, vårdgivare måste koordinera. Kvinnor får dessutom fler läkemedel än män.

Kommentarer