Sverige toppar antalet aborter

Ett förslag som presenteras på DN debatt idag är att skolan ska distributera gratis kondomer och dagen efter piller. Ungdomar från femton år ska därmed slippa oönskade graviditeter.

Jag förstår att åldern femton är satt som gräns därför att det är då man blir ’byxmyndig’ men det innebär samtidigt att vi tror att alla ungdomar håller sig till den gränsen. Om vi då utgår ifrån att vi blir lite klokare ju äldre vi blir verkar det märkligt att utesluta en grupp med ungdomar som ligger i riskzonen men som samhället inte anser kvalar in i sexligan.

Förslag som ska hjälpa till att motverka antalet aborter bör inte utesluta åldersgrupper som anses minderåriga. Det säger mer om den naiva bild äldre generationer har om unga. Och om vi på allvar vill minska antalet aborter kan vi inte ha moraliska ögonbindlar, utan sätta in de resurser som krävs oavsett ålder.

Sexualundervisningen i skolan bör dessutom vara obligatorisk och kan istället kallas för levnadslära. Då kan vi avdramatisera ämnet och se till att de grupper av ungdomar som nu inte får delta på grund av religon får ett nytt perspektiv på det hela. För sexualundervisning är inte bara sex rätt och slätt. Lika mycket handlar det om integritet och självrespekt. Och om hur man behandlar andra människor och läser av deras gränser.

Det är i första hand innan en graviditet blir till vi bör agera, i andra hand borde alla ungdomar som går i skolan ha rätt till åtgärder som behövs i efterhand.

Kommentarer