Några kommentarer om egen koll av bröst

I torsdags, på startdagen för årets Rosa Bandet-kampanj, kunde man läsa i en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter, att det är fel att uppmana kvinnor att själva undersöka sina bröst. Självundersökning gör mer skada än nytta och flera stora studier visar att kvinnor som regelbundet undersöker sina bröst inte minskar sin risk att dö i bröstcancer. För mig känns detta lite förvånande, jag vet att det finns många kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet och därmed kommit till läkare i tid. Men uppenbarligen är det väldigt få kvinnor redan nu som undersöker sig själv. Det är dock så att ju äldre vi blir desto större blir risken, inte minst om man har bröstcancer i släkten. De flesta erbjuds heller inte mammografi efter 70 års ålder. Att själv kolla sina bröst då och då kan inte vara fel för denna kvinnogrupp. Det handlar ju om en balans. Inte varje vecka, kanske inte ens varje månad. Men någon gång mellan mammografierna.

Kritiken mot självundersökning handlar mycket om att kvinnor oroas i onödan och uppsöker läkare i onödan. Karin Leifland, Överläkare, Unilabs verksamhetschef och medicinsk chef mammografi Sverige, kommer här med några vettiga synpunkter i frågan: ”Mycket få kvinnor känner regelbundet på sina bröst. När de upptäcker en förändring är det ofta av en slump. Tidigare fanns frågan ”Känner Du regelbundet på Dina bröst?” med som en standardfråga vid hälsokontroll-mammografi men den togs bort eftersom de allra flesta  kvinnorna inte gjorde det och närmast kände det som en press, när frågan ställdes.

Frågan ”Har du känt en knöl i dina bröst?” finns däremot kvar.  De allra flesta kvinnor har lite knöliga bröst och de brukar inte upphetsas av att de känner något som känns ungefär som det brukar. Däremot brukar de söka läkare när de upplever att förändringen känns annorlunda än tidigare.

Inom mammografi-screeningen är 85-95 % av alla operationer pga en cancer. Resterande del 5-15% är inte cancer men många är det man kallar förstadier till. Det är viktigt att kvinnor själva känner på sina bröst framför allt i perioden mellan två screeningar. Intervallet är oftast 18-24 månader och det kan hända att en tumör dyker upp under denna tid. Om kvinnan hittar cancern själv tidigare, är det bättre än att man hittar den först på mammografiundersökningen. Ju mindre tumören är när den upptäcks desto bättre.

I Sverige idag diagnostiseras cirka 7 400 nya bröstcancrar/år. I åldersgruppen under 25 år diagnostiseras endast 2 cancrar/ år vilket innebär att denna grupp inte behöver vara lika aktiva då det gäller självpalpation. Sist men inte minst; kvinnor är inga dumbommar. De springer inte till läkare i onödan. De söker läkare om de känner något som gör dem oroliga och som de inte kan avfärda som ofarligt. De är mottagliga för argument. Om läkaren som palperat förändringen bedömer att den är godartad, om mammografi och ultraljud är normala och cellprovet visar godartade celler så brukar kvinna i samråd med sin läkare besluta om att operation inte behövs.”

Kloka ord, tänk på att självundersökning inte får ersätta mammografi! Och det är viktigt att vi försöker följa de förebyggande råd som finns. Så här ser överläkare Lotta Anveden, Bröstcentrum St Göran i Stockholm, på saken:

”Det viktigaste är att det finns en medvetenhet hos kvinnor om värdet av att gå på hälsokontroller med mammografier samt att försöka undvika en del av de kända riskfaktorer för bröstcancer som finns.  Och att knölar i bröstet alltid ska utredas oavsett hur de har upptäckts!”

Och för er som inte läst artikeln i DN, så följer här de tio saker som, enligt deras vetenskapsjournalist Karin Bojs, vetenskapligt bevisats minskar dödligheten i bröstcancer:

* Mammografi

* Fysisk aktivitet – motion

* Inte äta hormoner för klimakteriebesvär

* Inte äta p-piller

* Hålla nere på alkoholen, inte mer än ett glas vin om dagen

* Ökat intag av grönsaker och frukt

* Längre amningsperioder

* Undvikande av övervikt

* Flera fullgånga graviditeter för 25 års ålder

* Låg konsumtion av rött kött

Kommentarer