Bättre mat på sjukhusen minskar vårddagarna

AV CAMILLA
Äntligen håller svensk sjukvård på att få upp ögonen för hur viktig maten är för att vi ska hålla oss friska och blir friska igen om vi är sjuka. Undernäring kostar samhället minst lika mycket som övervikt hos unga och medelålders. Akademiska sjukhuset i Uppsala har deltagit i en studie som visar att var fjärde patient som läggs in på sjukhus är undernärd eller (kanske än värre) riskerar att bli det under sin tid på sjukhuset!
Man konstaterar – äntligen – att mat är otroligt viktigt för tillfrisknandet efter svåra operationer och annan behandling.  Om patienterna hade fått rätt mat och vid behov kompletterande näringsdrycker hade vårdtiden på, i detta fall, ortopedavdelningar kunnat minskas med två dygn! Hur mycket pengar finns inte att spara här?
Att patienten är undernärd ökar risken för komplikationer vid operation och även dödligheten är högre hos de undernärda, konstateras i studien Akademiska gjort. Nu ska det bli skärpning på Akademiska. Högriskpatienter ska följas upp så att de får rätt kost under vårdtiden och efter utskrivningen. En ny nutritionspolicy har utarbetats. Vi får hoppas att fler sjukhus, och även äldrevård, följer efter.

Kommentarer