Enda lösningen – eller sista?

AV CAMILLA

En magsäcksoperation måste vara sista utposten, konstaterar professor Martin Ingvar, författare till den hyllade boken ”Hjärnkoll på vikten”, i en artikel i Dagens Nyheter i söndags. Stephan Rössner och Claude Marcus, även de professorer, menar däremot att dessa operationer är det mest verkningsfulla vi har mot fetma och viktreducering. Martin Ingvar vill att vi skärskådar om vinsten i livskvalitet är större än det stora ingrepp i livet som operationen faktiskt innebär. Och han är kritisk till det komersiellt drivna tåget med överviktsoperationer som dragits igång. Privatklinikerna tar upp mot 100 000 kronor per ingrepp och ”behovet” i Sverige sägs ligga på runt 15 000 personer ÅRLIGEN! Det handlar om 1,5 miljarder kronor. Årligen.

Visst får många ett nytt liv efter operationen. Men de siffror som Dagens Nyheter publicerar i sitt reportage visar att det är förvånansvärt många som inte når särskilt lysande resultat. 25 %, dvs var fjärde opererad, går bara ner mindre än 10 procent. Var tredje, 33 %, går ner max 19 procent och 9 procent ökar (!) i vikt. Dessutom ser man att vinktminskningen inte sitter i.

Det talas också väldigt lite om konsekvenserna av dessa operationer. Men de är flera. Trötthet, yrsel, dubbelseende, illamående och nattliga kräkningar är sådant man kanske kan lära sig att leva med, men inre brock, ständiga blodsockerfall så man måste äta konstant för att inte svimma och vitamin- och mineralbrist som, enligt Läkartidningen, vissa fall kan leda till näringsbrist och allvarliga neurologiska komplikationer, är allvarligt. Likaså talas om en dödlighet på 0,5 procent vid magsäcksoperationer. Det blir 750 personer som årligen riskerar avlida på grund av denna operation om man når upp till målsättningen med 15 000 opererade svenskar årligen! Kan jämföras med antal döda i trafiken som var 355 personer 2009.

Det kommer också uppgifter om att magsäcksopererade, i synnerhet kvinnor, kan drabbas av alkoholproblem. Det kan bero på att alkoholen nu snabbare tas upp av kroppen men det kan också vara så att man helt enkelt byter ett beroende mot ett annat. Psykoterapeuten Klara Edlund berättar i Dagens Nyheters artikel att en av fem överviktig som söker vård har problem med hetsätning. Om den inte behandlas kvarstår problemen – även efter en magsäcksoperation.

Professor Martin Ingvar menar att våra viktproblem sitter i huvudet. Många studier visar också att kognitiv beteendeterapi är en av få viktmetoder som visat sig framgångsrika under en längre period. Man kan verkligen önska att böcker som Martin Ingvars ”Hjärnkoll på vikten” eller Lisbeth Stahres ”Gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi” som första steg gratis tilldelas alla som söker till vården för problem med att gå ner i vikt. Att man verkligen erbjuder även moderna metoder som kbt INNAN denna allvarliga operation genomförs.

Kommentarer