Begåvning föds man inte med

AV CAMILLA

Väldigt många tror att om du är begåvad, så är du född sån och sen är du sån resten av livet. Professorn i pedagogik, Christina Clifforsson, konstaterar hur svårt det är att tränga igenom med information om att så faktiskt inte är fallet. Viktigast för att få sin begåvning att växa är att få gå i skolan! Antalet år du gått i skolan betyder dubbelt så mycket som antalet levnadsår. Skolan är det viktigaste för barnens intellektuella utveckling. Att satsa på en bättre skolan är aldrig fel. Men även äldre har chans att utveckla sin begåvning. Hjärnan kan ständigt utvecklas. Intellektuell stimulans håller oss alerta i knoppen!

Kommentarer