Staten ska inte uppmuntra nikotinberoende

Bruk, beroenden och missbruk, i dessa frågor tycker jag inte att vår regering ska vara en drivande part. Tobak och alkohol är tillåtet och därför vill vår regering även att Sverige blir en exportör av snus.

Jag är emot förbud, men jag anser att vår regering och riksdag inte ska befatta sig med att sälja dessa varor. Marknaden kan sälja eller inte, exportera eller inte. Men det kan inte vara positivt för oss att verka för att snuset exporteras till andra länder, på vår regerings initiativ.  Hur kan man anse att man handlar med landets bästa som mål om man propagerar för att vi ska sälja snus i EU? Det handlar ju om nikotin, som är en kraftigt beroendeframkallande substans.

De som ännu inte varken röker eller snusar mår bättre och lever utan många

av de komplikationer som följer, hälsomässiga sådana, i nikotinets och även snusets spår.

Låt marknaden ta hand om export eller inte. Låt inte vår regering driva denna fråga! Vi vet idag att ofta är snuset en inkörsport till rökning, eller en ursäkt att inte röka, Visst finns det många som älskar sitt snus. Och låt dem göra det.

Men låt oss inte uppmana, varken direkt eller indirekt, unga människor att börja snusa med ursäkten att det är mindre farligt än att röka! Då det åtminstone inte drabbar omgivningen.

Idag vet vi så mycket mer om nikotinets biverkningar, på de unga flickorna inte minst. Cancer i munhålan, tandlossning, hjärtbesvär… Allt hos oss människor

mår bättre hos en icke-brukare av nikotin än hos en brukare.

Sverige kan säkert klara en god ekonomi utan att vi ska vara beroende av inkomster från snusförsäljning. Låt oss bevara vår stämpel som en hälsofrämjande nation, ett folk som tänker sunt.

Vi vill bevara det friska och verka för ett holistiskt seende.

Alexandra

Kommentarer