Strålande ekonomi – men en sjukvård i kris

Nu måste det till krafttag! Sjukvården fungerar inte. Vi har överfullt på våra akutmottagningar. 20 procent mer beläggning i vinter än tidigare och platserna räcker inte till. Vi har färre antal vårdplatser på våra sjukhus, man skyller på att specialistvård och vård i hemmen skulle vara förklaringen till detta men, nej. Hörde just att de unga i behov av sluten psykisk vård blir hänvisade att åka 11 mil till annat sjukhus eller vänta i några dagar. Då kan denna unga kvinna ha hunnit tagit livet av sig.

Att tala om att det går bra för sjukhusen ekonomiskt är ett hån! Att läsa om att det går bra för Stockholms stad ekonomiskt är ju trevligt, men rimmar illa med dessa fakta från den sjukvård som borde vara en självklarhet att satsa pengar och resurser på! Man måste ju anpassa systemet efter verkligheten!

Vi önskar se en förändring nu. Ta tag i sjukvården. Se över de delar som brister. Folk ligger på golvet, i korridorer, personalen går på knäna, människor mår inte bra!

Låt oss tillsammans diskutera fram en lösning.

Alexandra

Kommentarer