Varför mår vi så dåligt?

Mer än 500 000 svenska kvinnor fick antidepressiva läkemedel under 2010. Det motsvarar var sjätte kvinna över 15 år. Och det är dubbelt så många kvinnor än män. Förhoppningen är att på sikt få ner förskrivningarna, men i dagsläget får allt fler allt mer anti-depressiva tabletter. Trots det menar specialister att vi har en underbehandling av ångest och depressioner här i landet.

Camilla

Kommentarer