Yngre mer känsliga för ärftlighet

Blodpropp i blodådrorna (Venös tromboembolism) är den tredje vanligaste hjärtkärlsjukdomen. Den förekommer ända ner i 10 års åldern och just i dessa unga åldrar, 10-19 år, är ärftligheten av stor betydelse visar nya studier i Malmö. Drabbas man av blodpropp i blodådrorna när man är över 50 år, ja då beror det vanligtvis på andra saker. Livsföringen t ex.

Camilla

 

Kommentarer