Gör något innan det är för sent!

Läser med förskräckelse att självmord bland unga kvinnor ökar lavinartat. De senaste 20 åren har självmordsförsöken nästan fördubblats. Av många olika anledningar, som dock borde beaktas och leda till bättre tag mot att så många känner självmord som enda utvägen. Att inget hänt på de tre år som gått sedan regeringen presenterade en nollvision mot självmord är talande nog. Hur kan man låta bli att agera när självmord när den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor  15-44 år (den vanligaste hos män i motsvarande ålder!) Fler insatser måste till.

Alexandra

 

Kommentarer