Rätt, eller fel

Det har blivit ett väldigt skriveri idag om regeringens förslag att människor med nedsatt arbetsförmåga ska rusta upp det svenska kulturarvet. Kultur och hälsa hör ihop, det har vi kämpat länge för inom 1,6. Det finns i dag så många studier som visar att vi mår bra av kultur, att vi kan bli friska från sjukdom genom att arbeta med, delta i eller bara titta eller lyssna på kultur. Men att 4400 långtidssjukskrivna, utförsäkrade eller funktionshindrade med hjälp av ekonomiskt bidrag på 800 miljoner kronor  får arbete inom kultursektorn har på diverse twittrar och bloggar tolkats som att ”regeringen tycker sjukskrivna ska arbeta med kultur, för då behöver man inte kunna något.”.

Det är viktigt att hjälparbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden. Viktigt att hjälpa personer av icke svensk härkomst in på arbetsmarknaden. Att få sjukskrivna tillbaka i arbete. Att hjälpa unga och kvinnor och äldre… Att dessa människor nu får digitalisera bilder eller inventera kulturföremål är inte en nedvärdering av det kulturarbetare gör. Det är en bra chans att komma tillbaka till ett värdigt liv.

 

 

Kommentarer