Låt oss få en småskalig äldrevård

Hur vill vi se morgondagens äldreomsorg? Ja det är ganska enkelt. Det måste bli en omsorg där människan får bestämma, inte ett system som det är nu. Och där inte profiten styr utan kvaliteten. Hur man snabbt ska nå fram dit, ja det ska bli intressant att följa.

Vi föreslår att man i alla kommuner samlar både anhöriga, gamla och de som arbetar med omsorg och vård i ett råd där man får ge sina önskningar och prioriteringar. All upphandling måste styras av dessa önskemål. Man ska välja det som ger mest för pengarna, inte det billigaste alternativet. Och det ska vara samma nivå över landet.

Detta påstår nu både socialminister Göran Hägglund och Stockholms äldreborgarråd Joakim Larsson att man har på gång – och vi hoppas!

Hoppas att man inte ser på gamla som sjuka. Att gemenskap och mat och aktiviteter ska finnas för alla. Vi är ense om detta och nu ska det implementeras också.

Drömmen är, sa Joakim Larsson, att ha små äldreboenden där man lagar maten på plats och att alla ska kunna välja sin mat. Det låter fantastiskt. Blir det bara god kvalitet så kan man säkert stoppa undernäring, viktnedgång, uttorkning med mera.

Privat eller kommunal, det är inte poängen. Men att kontrollera kvaliteten, att alla vårdgivare, äldreboenden, lever upp till sina åtaganden. Och att eventuella missförhållanden snabbt ska rättas till. Det ville alla som kommit till vår salong där vi diskuterade framtidens äldrevård med dessa ansvariga politiker.

Att avskaffa biståndshandläggaren vore också bra. Att göra det enkelt den dagen man själv vill flytta in på ett äldreboende måste till – bort med alla hinder där!

Den som är dement har nästan alltid en anhörig eller en vän som kan tala för sig och därigenom får man nog sin vilja igenom var och hur man vill bo. OCH, det ska vara som ett hem – ingen institution!

Kvällen avslutades med att Pia Johansson och Karin Nordlander, kända från tv, inspirerande talade om ”Barn till varje pris”. Många kvinnor blir som besatta av denna önskan. Är det bäst för barnen? Ja det var en svår gåta. Karin gav oss möjlighet att vila i våra hjärtan, hon är livs terapeut, och lärde oss göra en kort meditation med sol inombords. Vi njöt av Pia och Karin, Vårdstiftelsens Thorbjörn Larsson ledde diskussionen om äldrevården föredömligt. Det blev en fin kväll.

Alexandra

Kommentarer