De första veckorna är viktigast

Det lilla nyfödda barnets allra första veckor är de viktigaste för hur frisk hon ska hålla sig resten av livet. Det är då hon ska utsättas för alla de bakterier som behövs för att hennes immunsystem ska mogna. Ju fler och inte minst av olika sort, desto bättre.

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med Karolinska institutet och Kungl. tekniska högskolan gjort en fullständig kartläggning av tarmfloran hos allergiska och friska barn. Tack vare en ny DNA-baserad teknik har man nu klart fått bevisat hur viktigt det är att vi har en mångfald av bakterier i vår tarm. Det är just mångfalden som skyddar oss mot allergi.

När forskarna analyserat avföringsprover från 40 barn som bara var en månad gamla – 20 med böjveckseksem och allergiska IgE-antikroppar mot födoämnen och 20 utan sådana symtom – visar resultatet att barnen utan allergi hade betydligt fler olika bakterier än de med allergi.

Det är tarmflorans sammansättning under de första levnadsveckorna som förefaller viktigast för immunsystemets mognad. I brist på tillräcklig stimulans från många olika bakterier kan systemet överreagera mot ofarliga antigen i omgivningen, till exempel födoämnen. Barn som drabbas av sådan allergi löper en fem till sex gånger förhöjd risk att utveckla astma i skolåldern.

Extra viktiga som skydd mot allergi är så kallade Proteobakterier som är vanliga hos barn som växt upp i bondgårdar med boskap och Bakteroides som i experiment visat sig motverka inflammation.

Studien visade också att bifidobakterier som används som kosttillskott i mejeriprodukter dessvärre inte tycktes ha någon skyddande effekt.

Vad kan man då göra för att barnet så få så många bakterier som möjligt? Jo, enligt barnöverläkare Thomas Abrahamsson som står bakom studien: föda vaginalt, undvika antibiotika under sin graviditet och för barnet dess första levnadsår, undvika konserverad mat och inte vara överdrivet hygienisk.

Camilla

Kommentarer