Lärdom från Sundsvall

Tänk att det var så nyttigt att delta i Sundsvall i den debatt jag ledde angående vården, sjukvården. Ämnet dök upp igen här i Stockholm i fredags men denna gång med vinkeln ”Jämlik vård”. Både socialstyrelsen, Oecd representant och patientföreningen Rop, var ense om att det är mycket kvar att göra. De boende i glebygden, som övre Norrland, har svårast med tillgängligheten, väntetiderna varierar mycket för t ex gyncancer,socioekonomiska faktorer spelar in och så vidare. Det är många som har en skev bild av hur verkligjeten ser ut tycktes det.
Vetenskapliga studier sakndes för att spegla just ojämlikheter. Istället gissade man att livslängden spelade roll! Att målet skulle vara att kvinnor och män levde lika länge…!
Livskvalitet, kvalitet i vård och omsorg mäts – ja hur då? Det är viktigt nu att vi hittar bättre uppföljningsmöjligheter.
Igår stod det i Dagens Nyheter att Bra bemötande botar bäst! En självklarhet. Varför lägger man inte större vikt vid detta i utbildningen? Det skulle jag vilja veta.
Boka in Woman in  Red! i Stockholm den 6 mars på Oscarsteatern. Se websidan för alla andra 14 städer. Det handlar om Kvinnohjärtat!
Alexandra

Kommentarer