Mötte våren i Örebro

Deltog i en trevlig bokmässa i Örebro med mycket folk och alla var så intesserade av vår KLB bok! Vi kallar den så, antologin Kärlek Lust och Begär, med spännande och intressant läsning om just dessa ämnen. I boken skriver såväl sakkunniga och som alla vi så att säga ”vanliga” kvinnor.

Mötte våren i Örebro!

Våra kontaktkvinnor i Örebro, Marianne, Monica och Kerstin, är fantastiska! Och även Annika som assisterade och som håller i Go Red Golf!. För snart börjar den, Go Red Golf turneringen. Se websidans kandarium på  www.goredgolf.se. Starten äger rum den 5 maj i Skåne, på Aralövs säteri utanför Kristianstad. Välkomna.

Alexandra

Kommentarer