Locka inte flickor till snusande

Varför ska vi locka unga kvinnor att börja använda tobak, undrar jag efter att ha läst denna artikel i Aftonbladet? Ingen vill väl vara ofri, beroende av något! Bäst är att kunna styra sina vanor från början och inte ta upp en vana som kan bli ett beroende.

Om de som sitter fast i tobaksträsket väljer att snusa är deras ensak, men varför ska man propagera på ett sånt sätt att de unga, ännu helt fria och oberonde flickorna – och killarna – lockas in en vana som blir en belastning därför att man inte kan sluta!

Låt alla rökare gå över till snus, ja visst då förgiftar man i alla fall inte sin omgivning… Men låt oss inte glorifiera, haussa upp, snuset så alla som inte snusar vill prova på och så vips sitter de också fast.

Detta är min enkla åsikt. Kvinnlig respektive manlig är man i sig själv, anser jag, inte beroende på en vana eller ett attribut.

Det är en visdom att sprida!

Alexandra

Kommentarer