Nytt förhållningssätt till stress

 

IMG_6111

 

Missa inte Kelly McGonial: How to make stress your friend

Kelly belyser på ett otroligt inspirerande vis hur viktigt vårt förhållningssätt till stress är. Till och med så viktigt att det kan avgöra om vi får hjärtproblem eller ej. Kelly berättar om en studie där man sett att de som upplevde stressen som farlig fick ihopdragna blodkärl vilket kan ge hjärtproblem, medan de som såg stressreaktionerna som en naturlig respons behöll sina kärl rena och oförstörda.

Stress är ju en hotsignal i sig. Dvs en otillräcklighetskänsla som ger en hotsignal till hjärnan som då skickar ut stresshormoner. Responsen gör så att vi rustas för att överleva och då hjärnan fungerar likt en stenåldershjärna är vi programmerade för att fightas eller fly. Det var vårt sätt att överleva.

Olika saker kan sätta igång stressresponsen. Idag är det inte rovdjur eller naturkatastrofer som främst hotar utan våra inre krav om att inte duga eller räcka till. Vi får hjärtklappning, tunnelseende, oro och ibland ångest. Mitt i denna stund är vårt förhållningssätt avgörande. Noterar vi att det är vår kropp som bara vill hjälpa oss. Ser det som det är och accepterar symtomen  så ebbar de ut efter en stund. Blir vi istället  frustrerade och oroliga över det vi känner blir ju det ett hot i sig. Vi får en stress över stressen. En stress över att inte kunna reglera vår kropp, våra tankar och få stopp på det dunkande hjärtat. Vi har nog med stress i våra liv. Låt oss slippa oro för oron och stress över stressen!

Ta hand om er vänner! /Gabriella

Kommentarer