Kvinnor röker allt mindre!

Äntligen lite glädjande siffror om rökning. Det vill säga allt färre röker här i Sverige. De senaste tio åren har andelen dagliga rökare har minskat från 16 procent till 11 procent, visar statistik från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

Och extra glädjande är att det är bland kvinnor i åldrarna 30–64 år som minskningen är mest påtaglig.

Om det är något du bör göra för din hälsa så är det att sluta röka (eller klart hellre, aldrig börja).

Alla som röker skadas av sin rökning! En enda inhalering från en cigarett innehåller över 4000 olika farliga och cancerframkallande kemikalier som går direkt in i din kropp. Mixen av tjära, nikotin, skadliga gaser och kemikalier har ohälsosamma biverkningar på  lungor, blodkärl och organ.

Ett 40-tal sjukdomar, varav flera dödliga, har ett direkt samband med rökning. De vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer och flera andra typer av cancer.

Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och förlorar i genomsnitt sju till åtta år av sin förväntade livstid. Även passiv rökning är skadlig.

Grattis alla ni som fimpat för gott! Och lycka till alla ni som kommer att fimpa. Redan efter en vecka kommer ni att ha fått tillbaka mycket av lukt- och smaksinnet. Efter fem dagar är det mesta nikotinet redan ur kroppen. Efter tre månader börjar dina lungor fungera bättre, inom ett år är risken för hjärtsjukdomar halverat. Och tänkt så mycket pengar du sparat!

1-quit-smoking-636

 

Kommentarer