Nyhetsankaret Dan Harris förutspår fokusträning för alla

Jag är glad att få dela nyhetsankarets beskrivning av hur meditation påverkar hjärnan. För att utöva mindfulness behöver man inte vara en yogi, en aktiv meditatör, vetenskapsman eller elitidrottare. Fokusträning är för alla som lever idag.

IMG_3051

Precis som Dan Harris uttrycker tror jag på meditation för folket. Mina år som psykolog, mitt intresse för hjärnans anatomi och formbarhet leder till min hypotes. Vi människor behöver fokusträning/mindfulness för att vår primitiva hjärna ska få återhämtning i detta stressiga samhälle. För att förhålla sig till alla krav, till den otillräcklighet som det innebär att vara människa idag . Vi behöver ett sätt både för att få pauser från allt, samt för att hantera och förhålla oss till det informationsflöde(tankar, känslor, bilder, minnen) vi lever i.

Med vetskapen om hjärnans plasticitet, hur vi kan träna olika förmågor är det tydligt att två förmågor är av stor vikt. 1)Fokus på ett enskilt objekt (smalt fokus på en punkt), såsom 2) fokus med ett öppet och ickedömande  sinne. Vår mänskliga tendens att döma och värdera är kanske det som mest skadar oss och leder till såväl stress som annan psykisk ohälsa. Vårt jämförande leder till otillräcklighet som leder till stress, som leder till fysiologiska symtom, som leder till trötthet, depression och minnesförlust osv osv.

Precis som Dan Harris tror jag att detta med mikromeditation kommer att bli lika vanligt som att ta en joggingtur. Studie på studie visar hur tio minuters träning per dag har en avgörande effekt och inom mitt område exploderar olika behandlingsinterventioner.

Videoklippet där nyhetsankaret Dan Harris förklarar hur meditation påverkar vår hjärna.

Ta er gärna tid att se detta 3 minuters videoklipp. Har ni synpunkter får ni gärna maila mig på gabriella.svanberg@gmail.com

Varmaste hälsningar!

Gabriella

För träning finns olika alternativ. Själv använder jag mig av Dr Ola Schenströms material se www.mindfulnesscenter.se

Kommentarer