Förhindra ”time-out” genom daglig ”time-in”!

Bilden är tagen ur Harvard professor Daniel j.Siegels bok Brainstorm där professor Siegel beskriver vikten av just en ”time-in”. Hur det hjälper oss att 1)  få bättre koll på oss själva, våra tankar, våra känslor, fysiska kroppsförnimmelser etc 2) sätta oss in i andra människor (empati) och 3) bättre integrera  1 och 2, vilket är grunden i ett gott EQ – Emotionell intelligens.

IMG_0860

Vi kan ta en time-in på många olika sätt. Det är så lätt och så svårt på samma gång. Bara att sätta dig ned och följa din andning några andetag är att centrera ditt fokus inåt. Att ställa dig frågan hur känns det i min mage just nu, bara observera, utforska utan att döma eller värdera. Att stanna upp och känna efter hur det känns i din rygg….

Att stanna upp och titta på din kollega och fråga dig, på riktigt fråga dig ”vad som pågår i hans/hennes sinne just nu”. Utan att döma, utan att värdera, bara notera vilka tankar som dyker upp…Bara det i sig är en träning i att rikta ditt fokus på någon annan.

En liten övning Professor Siegel beskriver i sin bok är att ex stänga av ljudet på sin TV och titta på programmet. Bara notera dina tankar, hur du börjar tolka och analysera, skapa dig en föreställning av vad de pratar om, vad som händer. Den stora och viktiga skillnaden är om vi tror på detta mentala tjatter eller inte. Att notera vad som är dina inre tankar och vad som är sanningar. Det är en träning precis som coreträning på SATS. Förmågan att rikta ditt fokus inåt, utåt eller låta det integreras.

Inom mitt arbete på företagshälsovård träffar jag så gott som dagligen utbrända chefer. Högpresterande människor som lider av otillräcklighetstankar. Människor som bombarderas av både yttre och inre krav. En av mina rekommendationer är att ta en daglig ”time-in”. Efter att nu ha arbetat i 10 år med den målgruppen kan jag med handen på hjärtat säga att många har glädje av det. Många beskriver att de tidigare inte varit medvetna om hur mkt mentalt tjatter de haft/har och hur många dömande, kravfyllda tankar som jagat dem. Vi har alla vår egen personliga domare/coach inom oss och endast genom ”time-in” kan vi lära känna den och faktiskt påverka och förändra den rösten – om vi vill.

Ta hand om er vänner! /Gabriella

Kommentarer