Mer idrottsresurser till kvinnor!

På tåget från Göteborg och en lyckad politisk hearing om osteoporos, läser jag i Aftonbladet debatt om att männens makt över idrotten måste brytas. Jag håller verkligen med.

Debattörerna i Aftonbladet, Daniel Alsarve,Isabelle Widmark, Hanna Marklund, Caroline Jönsson och Jesper Fundberg menar att Riksidrottsförbundets mål är tydligt: kvinnors och mäns idrottande ska värderas lika. Men verkligheten ser annorlunda ut, det är män som fördelar pengarna – och det är pojkar och män som får 80 procent av resurserna. Bara 20 procent av idrottsresurserna går till kvinnor. Det här måste förändras.

Det finns ingen annan del av samhället som så oproblematiskt ger majoriteten av resurserna till pojkar och män. Fördelningen lär flickor och kvinnor att mäns och pojkars verksamheter prioriteras och värderas högre både bokstavligt och symboliskt.

Idrottsrörelsen är efter skolväsendet samhällets  största folkfostrare. Men idrotten domineras till stora delar av män och manlighetsnormer.  En jämlik fördelning av ekonomiska resurser är en grundförutsättning för att förändra dessa normer.

Jag tycker det är så viktigt att flickor och kvinnor får samma möjligheter som pojkar och män! Överallt. Och vi ska självklart idrotta på lika villkor även resursmässigt, oavsett kön.

En annan debatt som jag har följt med stort intresse är den om barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Här har Suzanne Ostens nya film ”Fliclan, mamman och demonerna” stått i fokus. Vi erbjöd nu i veckan en förhandsvisning av filmen med efterföljande panelsamtal, tack till er alla som kom! Suzanne presenterade sin film på plats och deltog i debattsamtalet efteråt. Så roligt att se att hennes film nu har tagits så väl emot, se till exempel DN: s recension här. Stort tack och grattis till dig Suzanne!

Kommentarer