Ett mer jämlikt samhälle ger friskare kvinnor

I december 1918 röstade riksdagen igenom att kvinnor från 21 års ålder skulle ha rösträtt. Beslutet innebar att kvinnor fick rösta i kommunalvalet 1919 och i riksdagsvalet 1921.  Det är cirka hundra år sedan! Så länge vi har en ojämlik värld behövs den internationella kvinnodagen och vi har möjlighet att fira KVINNAN!

Vårt samhälle är fortfarande ojämlikt, där kvinnan tar det största ansvaret för hem, barn och hushåll – det obetalda arbetet. Trots detta är vi lyckligt lottade jämfört med många andra länder, där jämlikheten borde ha kommit längre. Först när vi uppnår en jämlik representation på alla plan – i alla styrande organ privata såväl som offentliga, styrelser, politiska sammanhang, regeringar, ledningsgrupper, bolagsstyrelser – då först kan vi få ett mindre stressat och bättre fungerande samhälle.

Kvinnans erfarenheter, åsikter, kunskap, och emotioner skiljer sig ofta från mannens. Men både kvinnans och mannens åsikter och visioner måste finnas med och genomsyra vårt samhälle över hela linjen – vård , skola , omsorg och infrastruktur.

Vi har så mycket gemensamt och behöver varandra!
Låt oss öka kunskapen om vad jämlikhet kan ge! Mer harmoni och friskare kvinnor, som inte dignar under allt för stora åtaganden, ansvar och plikter.

Alexandra

Kommentarer