Det brustna kvinnohjärtat

Ninna ninaninnana, ninanananana…….Dagens boktips!

 

Bok av Schenck-Gustafsson
Bok av Schenck-Gustafsson

Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är inte som många tror cancer, utan hjärtinfarkt. Femtio kvinnor om dagen dör i hjärt- och kärlsjukdomar att jämföra med tre om dagen som dör i cancer. Många kvinnor kommer till sjukhus för sent. Eller med alltför diffusa symtom, vilket kan resultera i att de skickas hem igen.

Det brustna kvinnohjärtat förmedlar kunskap om kvinnliga hjärtsjukdomar. Boken beskriver varför vi drabbas av hjärtsjukdomar, men också om vilka möjligheter som finns att förebygga dem. Boken riktar sig till såväl privatpersoner som professionen. Karin Schenck-Gustafsson, som är en auktoritet på området, menar att det är hög tid att ta genusspecifika hänsyn i vården och medvetandegöra läkare och sjukhuspersonal, för att undvika att kvinnor får fel diagnos och därmed felaktig behandling. Eftersom kvinnans symptom kan skilja sig från mannens är det större risk att en kvinna med misstänkt hjärtinfarkt får vänta längre på ambulans än en man. Kvinnan löper därmed större risk att avlida innan hon hunnit få adekvat behandling. (text från förlaget)

 

Det här är en oerhört viktig bok. Men jag kan ana att det bara är personer som har varit drabbade eller haft en nära person som blivit drabbade som vill läsa den. Ni som inte vill läsa den än, tänk på detta:

 

·         Fimpa

·         Ät mycket frukt och grönt

·         Move your self, motionera när du får möjlighet!

·         Stressa mindre

·         Ät omega 3

 

 

Då kanske du slipper få en anledning att läsa boken!

Kommentarer