Äldre och yngre, vi behöver varandra.

Äldres situation är både fantastisk och samtidigt mycket svår.

Visst fortsätter åldersdiskrimineringen, trots ny lag, framför allt utan för arbetet.

Äldre får inte lån, inte försäkringar , inte vård, inte rehabilitering, inte jobb etcetera i den utsträckning de skulle vilja och behöva,

Glädjande ser vi trots allt att den attityden sakta svänger, fler och fler inser att de äldre har något värdefullt – erfarenhet. Insikt och kunskap som man bara kan uppnå genom erfarenheter.

Harmoni och balans är moderna ord som används flitigt idag. Inre värden kommer tillbaka, vi söker oss till en själslig fristad, vilket visar att vi vet att detta är förutsättningen för ett långt lyckligt liv över generationsgränserna.

Vi behöver varandra, äldre och yngre. Det är detta vi framför allt vill visa och arbeta för i 2.6 miljonerklubben.

Kommentarer