Ge äldrevården högre status

Det finns för få Geriatriker i Sverige!

Som demografin ser ut blir vi ju bara fler och fler äldre och personer som
rubriceras äldre och som kommer att behöva hjälp och vård.
Omvårdnad och omsorg på rätt sätt!

Jag var inbjuden av Geriatriska Föreningen och Silviahemmet för att tala
i 20 min på en Geriatrisk konferens på World Trade Center här i Stockholm. 73 läkare hade samlats och det var ju en stor ära att få invigningstala.
Jag berättade om vår verksamhet, sen om mina erfarenheter från äldrevården, hemtjänsten i hemmen, olika äldreboenden och sjukhusvården, som jag ju upplevt på nära håll genom mina föräldrar och svärmor.
Vi måste gemensamt se till att denna specialinriktning av vården utvecklas.

·         Att vi får mer forskning

 ·         Att fler utbildas

·         Att man förstår att se på alla perioder i våra liv med samma respekt och omtanke.

Att bli gammal ska inte upplevas som ett hot, att bli övergiven, att ha spelat ut sin roll – nej att bli gammal ska kunna vara lika ljust och härligt som alla andra epoker vi går igenom. Vi måste tillsammans verka för att vi kan få det så.

Barnen ska umgås med alla generationer från det de föds. Man ska inte skilja på alla olika åldersgrupper, så som det har blivit i vår kultur, anser jag. Inte är det bättre att vara ung, blyg, osäker och oerfaren, även om
ytan är slät?!
Vi måste få bättre villkor för de som arbetar med geriatriken. Bättre status följer med denna specialitet om man får bättre ekonomiska villkor.
Sedan lyssnade jag på Birgitta Evengård som talde om det så kallade sopsäcks fallet.
Jag återkommer till det i nästa inlägg.
På kvällen, dags för en stor dos underbart inspirerande Kultur. Lis & Gertrud på Södra teatern, vilka genommusikaliska kvinnor!
Två röster, en cello, humor, skönsång, innerligt fina texter. Eestetiskt tilltalande. Beatles musik, Charles Aznavour, jo faktiskt. Gå dit innan de flyttar till Malmö! På Mosebacke (på Söder i Stockholm), sa jag det?
Vilken underbar miljö det är däruppe.
Skön lördag, jag ska hälsa på min mor – på äldreboendet.

Kommentarer