Ingen är perfekt

Hör du till dem som styrs av regler som säger att du måste vara ”perfekt” för  annars är du ”värdelös”? Om så är fallet misstänker jag att du också har många måsten och borden som driver dig till en oändlig räcka av prestationer. Tyvärr känns det nog som om ingen prestation är tillräckligt bra. Resultatet blir att du drivs vidare i duktighetsjakten och riskerar att gå in i väggen. Men är det värt priset som du får betala i form av hårt slit, trötthet, ständigt dåligt samvete och i förlängningen dålig hälsa? Förmodligen inte. Du behöver investera din energi på ett klokt sätt och komma till rätta med din fixering vid att vara ”perfekt”.

Övertygelsen om att man måste vara ”perfekt” känns mycket stark, och ofta blir förväxlad med en absolut sanning. Förmodligen har du aldrig tagit dig tid att noga definiera vad det egentligen innebär att vara ”perfekt” respektive ”värdelös”. Tänk efter, vad gör en ”perfekt” människa, rent konkret, och vad gör en som är ”värdelös”? Fundera på det en stund innan du läser vidare.


3-perfection-monster


Känns det inte lite överraskande att plötsligt inse att dina mest djupgående övertygelser baseras på minst sagt vaga och luddiga begrepp? Om du vill minska stressen i ditt liv kan det vara värt att definiera begreppen. Gör en lista på vilka handlingar som utmärker en ”perfekt” respektive ”värdelös” människa i dina ögon. Sätt in handlingarna på en skala som sträcker sig mellan motpolerna ”värdelös” och ”perfekt”. Fokusera på vad dessa människor gör snarare än på hur de är, och var så konkret som möjligt. Här följer ett exempel på hur det kan se ut.


”Värdelös”

”Perfekt”

Är inte punktlig – slarvar med tiden, kommer för sent till möten, håller inte deadlines o.s.v.

Är punktlig – kommer i tid till alla möten, håller alltid deadlines o.s.v.

Är opålitlig – ändrar sig, sviker sina löften

Är pålitlig – ändrar sig inte, håller alltid sitt ord

Levererar undermåliga resultat

Levererar perfekta resultat

Lat – jobbar när andan faller på

Flitig – jobbar alltid mycket hårt

Ställer inte upp för sin omgivning

Ställer alltid upp för sin omgivning

Går inte att nå via telefon, mejl o.s.v.

Är alltid nåbar via telefon, mejl o.s.v.

Är sur eller ointresserad

Är glad och positiv

Klär sig trist eller sjavigt

Är alltid snyggt klädd

Kör omkring i en smutsig, dåligt skött bil

Kör alltid en ren och välskött bil


Markera in dig själv på skalan. Lyckas du alltid leva upp till idealen? Om du tänker efter så påverkas din grad av perfektion av yttre omständigheter och kan variera från situation till situation. Du ligger aldrig konstant på den ena eller den andra sidan av skalan. Snarare är det så att du ibland ligger lite mer åt vänster och ibland lite mer åt höger beroende på dagsform, hur mycket du har att göra och på vilket stöd du kan få av andra.


Placera in människor i din omgivning på skalan. Övningen kommer förmodligen att ytterligare belysa det du nu redan misstänker: ingen av oss är alltigenom ”perfekt” eller alltigenom ”värdelös.” Eller tror du fortfarande att någon viss person i din bekantskapskrets uppfyller perfektionskraven? I så fall kan du intervjua honom/henne och ta reda på hur det förhåller sig. Du kan även be honom/henne markera in sig själv på skalan. Du kommer bli varse att även solen har sina fläckar.


På samma sätt som spindelfobikern har nytta av att utsätta sig för spindlar tills rädslan släcks ut kan den som är överdrivet upptagen av att framstå som ”perfekt” ha nytta av att utsätta sig för att vara en aning ”värdelös”. Jag uppmanar dig att prova att vara lite slarvigare, lite latare och lite mer opålitlig och se vad som händer! Om du vågar prova kan du göra den slående erfarenheten att du överlever och att himlen inte trillar ner.

Kommentarer