Kolla ditt hjärtas ålder

Är det något i väst som sänker vår livskvalitet och för kortar vår livslängd så är det de sjukdomar som vi med vår livsstil själva drar på oss.

barn-i-spagatOch med det inte sagt att det BARA är upp till individen. Men vi har som individer möjligheten att kraftfullt påverka vår egen hälsa med vårt egna beteende, och självfallet också påverka samhället i riktning mot bättre hälsa för oss alla. Känn kraften, och inte pressen.

Nu hoppas jag att jag inte anses göra reklam här; men Becel har faktiskt en riktigt brahjarta-och-ekg1 liten sajt som ger en tydlig återkoppling på hur man lever och hur det påverkar hälsan. Ta dig 5 minuter och gör deras test!

http://www.becel.se/Consumer/StarArticle.aspx?Path=Consumer/KnowYourHeart/HeartAgeCalculator/Home

Supermotivation så här inför sommaren, som är ett perfekt tillfälle att ta tag i de mindre sunda vanorna. kanotingFör oftast handlar det bara om vanor. Antingen kan man ofta göra det som är bra för en, eller tvärtom. Det är oftast vanans makt som styr en till att göra något eller inte. Och inte saken i sig. Men man måste ta sig tid och ”jävlar-anamma” för att lyckas bryta vanan. Men sen sitter den goda där, och den blir lika svår att bryta som den dåliga!

Kommentarer