VÄRNA VÅRDEN

Överfulla korridorer, höjd smittorisk, vikarier som inte har den erfarenhet som krävs. Det låter tungjobbat och inte speciellt professionellt. Sommaren och dess semestertider kan ju inte komma som en överraskning år efter år, det måste väl finnas någon form av planering. Det är lät att tycka synd om den personal som blir lämnad kvar på avdelningarna, de får ta kritiken och försöka lösa situationen bäst de kan. Samtidigt som de blir utsatta för medial granskning och får höra hur dåliga de är. Det är ju inte de som är det. Det är ju de som sitter högre upp i hierarkin och som nu får man gissa har tagit semester som sitter med ansvaret.
Det är väl förvisso ett problem som inte bara hör till sommaren utan som handlar om en sjukvårdens helhet som inte går ihop. Patienterna i Sverige har en oerhört låg patientsäkerhet om vi jämför med övriga EU. Det behövs ett större tryck från patientföreningar och gärna ett gemensamt engagemang från dem som rör patienternas rättigheter.
Socialstyrelsen lovar en granskning, arbetsmiljöverket likaså. Men det behövs att allmänheten bildar opinion också, så att politikerna tar upp frågan på allvar.
Ett friskare samhälle med större ansvar för både anställda inom vården samt de som söker vård borde vara en självklar del av ett välfärdssamhälle.

Kommentarer