SVAR FRÅN EMMA

Hur kommer jag över min låsning när det gäller att kommunicera med den jag har känslor för? Med andra har jag inga problem med att uttrycka mig bara när det gäller honom.

Anonym

Skräck över att kommunicera kommer ofta av en rädsla för vad som skulle kunna hända, missuppfattas eller misstolkas. Katastroftänkande! För att komma ifrån skrämmande argument som gör att vi håller känslor och tyckanden inom oss har vi hjälp av att fundera i det bästa av världar tänket istället för katastroftänkandet. Vad händer i den bästa av världar om jag väljer att säga vad jag tycker, känner och vill? Med de inbillade konsekvenserna är det enklare att motivera sig att kommunicera. Det finns också en rädsla i att bli avvisad när det handlar om känslomässiga relationer. En bra tanke för att våga uttrycka känslorna är att jag vill att denna människa ska känna och tycka om mig som jag är och därför behöver jag vara öppen och ärlig med mina känslor för att verkligen bli trygg i att vara respekterad och älskad. Att se det som något positivt att uttrycka sina känslor och att utmana sig med små delmål om vad du vill få sagt vid olika tillfällen när du känner något är också till stor hjälp för att gå vidare. Att fundera över vad det är som gör att en person skulle kunna reagera eller agera på ett oväntat sätt som inte handlar om att du eller känslorna är fel kan också vara till hjälp för att förstå reaktioner som kan dyka upp.

inspiration,”>Emma Pihl

Kommentarer