Våldsam rättvisa?

Den ena extrema gruppen är inte bättre än den andra. Vare sig man är ute till höger eller vänster verkar man tappa bort den demokratiska andan. Att slå ner varandra tror inte jag bygger ett bättre samhälle eller att världen blir en bättre plats. Vad annat vill man åstadkomma än att skapa någon form av kaos? Att ta avstånd från våld handlar inte om att man väljer politisk sida, det är istället ett uttryck för hur patetiskt det blir när extremgrupper försöker få slagsmål att framstå som en form av konkret politik.
Våld är en sista desperat utväg i länder där det råder ett massivt politiskt förtryck, när svenska politiska extremgrupper ägnar sig åt våld blir det bara löjligt. Vill man verkligen åstadkomma en förändring eller skapa en opinion behöver man ha något att komma med som sträcker sig längre än att säga – vi gillar inte dem så gilla oss –
Jag tror inte på att tiga ihjäl dessa grupper jag tror mer på att låta dem komma till tals så kan vi njuta av deras undergång när vi hör deras brist på argument.

Kommentarer