Kvinnokraft historiskt

Har alltså idag varit på en dag om kvinnliga läkarrollen ”Från Karolina Widerström till Dr Åsa”, där Ann-Sofie Ohlander föreläste.

Visste du att:

…. det här med att flickor presterar bättre än pojkar i skolan och får bättre betyg inte alls är något nytt fenomen som det ofta framstår i media? När man tittat tillbaka på betygen så långt man kan, 1960-talet så ser man att flickor genomgående har presterat bättre än pojkar.

… Karolina Widerström som var Sveriges första kvinnliga läkare, och andra framgångsrika (dåtida) kvinnor oftast antingen var ensambarn, eller endast hade systrar. Dvs föräldrastödet gick vanligtvis till pojkarna, och det visar också hur viktigt föräldrarnas uppmuntran och stöd är.

….ända fram till 1920 så förklarades kvinnor som omyndiga när de gifte sig, dvs de fick blandannat inte arbeta. Och ända fram till 1938 fick kvinnor avskedas när de gifte sig.

Kommentarer