Den mest skrämmande läsning jag tagit del av på länge!

AV ALEXANDRA

Långt till statlig jämställdhet läser jag i dagspressen. Lika illa i statliga bolag. Och ändå vet man, det finns vetenskapliga studier som visar, att när det är kvinnor i chefsställning går företagen bättre och personalen mår bättre. Vad väntar man då på? Man skyller på att rekryteringen går långsamt när det gäller att hitta kvinnor som är lämpade för dessa positioner. Och visst, det finns ett samband. Unga kvinnor med barn har svårt att få hjälp med sitt Livspussel. Inte ens kvinnliga rektorer vill se mänskliga skäl när det gäller en sådan enkel fråga som att syskon bör få gå i samma skola. Det underlättar för föräldrarna.

Lämna och hämta tar kortare tid, det går då lättare att kunna acceptera ett chefsjobb. Som förälder, mamma till exempel, slipper man då oro över det lilla barnet som börjar skolan och INTE HAR SITT ÄLDRE SYSKON ATT TY SIG TILL.

Förändring av gamla förlegade attityder och värderingar ska till, säger Maud Olofsson. Men även karriärutvecklingsplaner med mera för att få in fler kvinnor i ledningsgrupper. Då måste kvinnorna orka, ha tid och möjlighet att ta till sig dessa utvecklingsplaner och ökade ansvarsområden.

Viljan finns. Låt oss då se att politikerna påverkar de kommunala chefer, regelryttare, som idag sitter och bromsar på bekostnad av den mänskliga faktorn. (se mitt förra inlägg om barns tur och otur att komma in i skolor)

Läser även om den mobbning som förekommer i olika arbetsmiljöer och skräms av att det där finns kvinnor, chefer, som inte visar empati och omsorg om individen utan på något vis blivit offer för grupptrycket. Man slår på den svagare, den som är annorlunda och sticker ut, visar civilkurage på arbetsplatser. Den ska man mobba ut, sprida rykten om. Det var den mest skrämmande läsning jag tagit del av på länge. Läs detta i Dagens Nyheter idag.

Men det finns även glädje i tidningarna. Positiv Psykologi vill jag lära mig mer om! Hur påverkar olika sätt att tänka och olika självbilder välbefinnandet? Vad är lyckans biologiska grundval? Den positiva psykologin undersöker inte bara glädje utan även alla våra så kallade positiva känslor, som tacksamhet, nyfikenhet, och vitalitet. Även positiva personliga egenskaper studeras. Det handlar inte bara om individen, utan även om vad som får grupper, samhällen, föreningar att fungera väl och utvecklas.

Den nya tidens psykologi är betydligt mer hoppfull än den tidigare, tack och lov… Mer följer. Sök på Martin Seligman, som 1998 grundade positiv psykologi, det vetenskapliga studiet av faktorer som kan befrämja individuellt och socialt välbefinnande.

Kommentarer