Ett steg närmre mot stamceller som framtidens bästa medicin

AV CAMILLA

Stamceller är ospecialiserade celler som finns hos oss som foster och vars slutliga funktion ännu inte bestämts. förhoppningen inom månen forskning är att kunna använda dessa mot en rad sjukdomar; parkinsons, diabetes, ms, stroke, cancer, hjärtsjukdomar ja till och med förlamning. Genom att transplantera dessa icke färdigt predestinerade celler i det sjuka området hoppas man att de ska omvandlas till nya, friska celler. I hjärnan. eller hjärtat. eller var det sjuka nu befinner sig. Hittills har det vid transplantation av stamceller funnits en liten risk att några omogna stamceller följer med och dessa kan utvecklas till cancerceller. Men nu har man vid Lunds universitet utvecklat en ny teknik för att förhindra att tumörer uppstår vid stamcellstransplantation.  Man använder sig av ett virus och resultatet, som idag publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS, anses väldigt lovande! Nu går man vidare från djurförsök till försök på människor och har satt upp som mål att inom tio år göra stamcellsbaserad behandling effektiv och säker för något av parkinsons, diabetes, stroke, leukemi eller bröstcancer som man forskar på i Lund.

Kommentarer