Mun mot mun behövs inte

AV CAMILLA

en person som drabbas av hjärtstillestånd har inte bättre överlevnadschans om någon ger mun-mot-mun behandling, dvs traditionell hjärt-lung räddning. Såväl en svensk som en amerikansk studie visar nu att det ger precis lika god effekt med enbart hjärtkompressioner. Förmodligen beror detta på att en lekman kan känna tveksamhet och har svårt att utföra inblåsningarna i en annan person korrekt.

Man konstaterar också att vissheten om att det är tillräckligt med kompressioner kan medverka till att fler griper in och räddar.

Kommentarer